Forts Resume ...

1940 fanns 220 personer boende i byn men efter det minskade befolkningen.

En kommunikationsväg genom byn åtminstone sedan 400-talet – dåtidens E4!

Kullerbacks benämndes tidigare ”Lisbets”.

På 30-talet byggdes väg till Rättvik. Första byvägen gick från Draggen och ned
mot Lassas (närmaste vägen till Amungen).

Den första bofasta hette Mårten Andersson. Hans svärson Anders Jonsson ansökte om gästgiveri 1652. Han ansökte om att få bli ”taverner och krögare” och fick Drottning Kristinas tillstånd fram till 1860 i nuvarande Lindholms. Det var det första gästgiveriet i Rättviks socken.
1673 brann hans stall som hade 12 spiltor. En tredjedel av huset såldes på 1900-talet till nuvarande Uvbo-Hannas. Rester av dalmålningar finns nu hos Appells. John Appell köpte dem av Nils Leander (Uvbo-Hannas) eftersom han renoverat utedasset med dem och skulle elda upp dessa.

Den andra gården i byn var Lassas – från 1624?.

Tredje gården låg vid nuvarande Mårsén (litt C). Nuvarande huset vid Mårsens är uppfört 1861 och där fanns byns första affär som ägdes av Mårs Jonas Ersson från Alfta och hans hustru Kristina Jansson (Mårs Stina).
Första skollektionen hölls i Mårséns bryggstuga 1857. Sedan har gården byggts om på 40-talet av Hans Mårse´n då man fick byns första innetoalett och badrum. Ett café fanns i huset under några år på 40-talet (från -44?).

Fjärde gården: ”Lisbets” där Stefan Karlssons hus ligger. Stefan Karlssons hus byggdes av Renes Järk och köptes av församlingen 1894 för byns första barnmorska Elisabeth Eriksson.

Femte gården - Päckosgården: I slutet av 1800-talet konkurrerade de ut Kristina Janssons affär och affären fanns ända fram till 1967.
Päckos Mats Jonsson byggde ett elverk och sålde ”lampor” till bybor 1990.

1880-talet emigrerade många från byn.

Sjätte gården: Nygårds – för att det var en NY gård. Såldes till Kopparfors. Köptes åter av Karl-Erik Anderssons farfar Loberg (smed, som även fungerade som byns tandläkare).

Stor-Olles sattes upp av Renes Järk.

1877 byggdes första kommunala skolan där Uffe och Carina bor nu.


Bystugan: Invigning Nyåret 1954/55. Har även varit biograf. Eldsjälar i byn var Henning Aldebo (bagare som även byggde ett bageri av en skogsbarack) och Gösta Back (lärare i byn).

Luther-Kroken byggdes 1870 av Luther. En spelman som umgicks mycket med Hjort Anders och de flyttade samtidigt till Uppsala. Kom tillbaka då och då.
Huset kallades under en period för ”Holken” där det dansades.

Klases: En skogvaktarbostad. Skogvaktare Clas Viktor Stefanus Hedman från Dådran.
Gift med Emma Kvarnström. Barn: Viktoria, Elfrid, Teodor, Ragnar, Nelly, Georg, Ingrid.

Hedmans (Algots): har funnits affärer.

Småskolan byggdes 1946 p g a många barn och några hade fått vandra till Bingsjö för skolgång tidigare men 1932 strejkade skolbarnen.
Där gick klass 1+2 på 50-talet, 3,4,5-klass fick gå i ”sturskolan vid Pussen”.
1960 fanns endast folkskolan kvar i byn.

”Matta” Ingels hus = ”Marias”: Maria Bergström flyttade från Myrviks. Fattighjon och fick bygga hus på allmän mark. Hade inget bete för sin ko p g a detta men fick slåttra några myrmarker i Myrviks för att få vintermat till kon/korna.

Vandringen avslutade vid Hilmas.


/Anna Mårsén-Matspers