Välkommen till Dalstuga!

Hej. Vad roligt att du hittade till vår hemsida! Har du varit på fiskefesten i Dalstuga någon gång? På kartan ligger Dalstuga, grovt beskrivet, mellan Rättvik och Alfta.
Med den här hemsidan vill vi informera våra sommargäster och andra om vår camping, våra fiskevatten, våra badplatser och även om vår omtalade fiskefest.

Nytt Dalstugeblad (Nr 1 2019) finns i vänsterkanten.

Medlemsavgifter 2019!
Medlemsavgiften är oförändrad: 50 kr/ person eller 100 kr/familj.
Du betalar medlemsavgiften för 2019 till BG 5670-3275
Det är viktigt att Ni skriver vilka betalningen gäller för att kunna upprätta en medlemsförteckning
DIK

Städdag vid Festplatsen! Nytt datum!
Lördagen den 11 maj träffas vi för att städa upp inför kommande säsong nere på fritidsområdet.
DIK bjuder på korv med bröd till lunch. Varmt välkomna!
DIK

Nytt Allmänt Pubmöte!
Vi hälsar alla välkomna till ett allmänt Pubmöte för planering av årets Fisketävling och Pub.
lördagen den 1 juni i Bystugan
DIK

Fisketävling och VildmarksPub
Fisketävling och VildmarksPub infaller 13/7

Snöröjning!
Här har skett en förändring inför kommande vinter, Liss Åkeri AB kommer att ploga runt ”Päckos” samt ner till campingen.
Resterande vägar kommer att delas upp på flera bybor med traktorer.
Samfällighetsföreningen

Nu har fler personer utbildats i användning av hjärtstartare

Hjärtstartaren finns i Dalstuga bastu, var rädd om hjärtstartaren, den kan rädda liv!

Se till att du får information om vad som händer i Dalstuga: Anmäl alltid adressändringar och ägarbyten samt ändrade mailadresser och telefonnummer!

Maila ändringar till: walters.gustavsson@gmail.com!