Fiskevatten

Fiskarter som finns i sjön Amungen är gädda, abborre, öring,
lake och sik.

Sjön bjuder på bra gäddfiske. Det finns gott om stora
gäddor och baddare på 14 kg har dragits upp på trolling.

Beståndet av öring är också ganska rikligt och det är inte
ovanligt att man kan dra rackare på upp till 8 kg.

Under oktober – november när siken leker finns det mycket
rikligt av den som med fördelas fiskas med nät. Näten bör
ha 18 mm mellan knutarna.

Det finns även lake, mört, id, elritsa, snorgärs och brax.

I Amungens närhet finns också Kringeltjärn som erbjuder
Put-And-Take-Fiske där du kan fiska regnbåge.

Fiskekort finns att köpa hos Carina Lock

Tel 0246-410 30
Mob 070-250 30 61

Eller hos Torsten Pettersson

Tel 0246-410 22
Mob 070-541 88 29

Du kan även köpa fiskekort i Bingsjö Lanthandel.