DIK 2017


Styrelsen 2017:

 

 

 

 

 

Post

Namn

Tid

 

Ordförande
Vice ordf
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ledamot
Suppleant
Revisor
revisor
Valberedning
Valberedning

Niklas Bergström
Jeanette Nordgren-Sigfusson
Thomas Appell
Lena Andersson
Kjell Johnsson
---
Per Wikström

Karin Nordgren
--- ---
Bertil Nordgren
Kristina Walters-Gustavsson
Tore Dunberger

Torsten Pettersson

1 år
1 år
2 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år